Om Ibux®

Ibux® inneholder virkestoffet ibuprofen som tilhører en legemiddelgruppe som kalles NSAIDs. NSAID er en forkortelse for Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (ikke-steroid antiinflammatorisk legemiddel). Ikke-steroid betyr at legemidlet ikke inneholder steroider eller kortisonlignende stoffer. NSAIDs virker ved å hindre dannelse av et stoff som kalles prostaglandin som forårsaker betennelse, feber og smerte.

Ibux® brukes til korttidsbehandling av milde til moderate smertetilstander, som muskel- og leddsmerter, hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og som febernedsettende ved for eksempel forkjølelse og influensa.

Ibux® tabletter kan brukes av voksne og barn over 20 kg (6 år) til kortidsbehandling av:

 • milde til moderate smerter, som for eksempel hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, lette muskel- og leddsmerter.
 • feber, for eksempel ved forkjølelse og influensa.

Ved høy feber må lege kontaktes.

Ibux® gel kan brukes av voksne og barn over 12 år til korttidsbehandling av:

 • milde til moderate smerter ved forstuing eller forstrekning.

Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.

Når skal man ikke bruke Ibux®?

Du skal ikke bruke Ibux®:

 • dersom du har magesår, eller tidligere har hatt gjentatte tilfeller av magesår eller blødning i mage/tarm.
 • dersom du tidligere har hatt magesår eller blødning i mage/tarm ved bruk av betennelsesdempende/smertestillende midler (NSAIDs).
 • dersom du er allergisk overfor ibuprofen eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet.
 • dersom acetylsalisylsyre eller andre betennelsesdempende/smertestillende midler har forårsaket astma, elveblest eller nesetetthet.
 • dersom du har alvorlig hjertesvikt og/eller nyresvikt.
 • dersom du er mer enn 6 måneder gravid.
 • på skadet eller hud med sykdom, som eksem, akne, infisert hud eller åpne sår. (gjelder kun gel)
 • på område med annet legemiddel som er smurt på huden. (gjelder kun gel)

Om NSAID

NSAID står for «Non-Steroidal Antiinflammatory Drug», som på norsk betyr «ikke-steroid antiinflammatorisk legemiddel». Dette er en gruppe legemidler med betennelsesdempende (antiinflammatoriske), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende (analgetiske) egenskaper.

Referanser

Kjøp Ibux® her:

Ibux® kapsler/tabletter (ibuprofen). Reseptfritt legemiddel. Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som muskel og leddsmerter, hodepine, menstruasjonssmerter og tannpine. Febernedsettende f.eks ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Det er ulike legemiddelformer og styrker tilgjengelig for Ibux, tilpasset ulike behov og aldersgrupper. Skal ikke brukes av personer med magesår, eller dersom acetylsalisylsyre, ibuprofen eller andre smertestillende og febernedsettende legemidler har forårsaket astma eller allergiske reaksjoner. Skal ikke brukes av gravide i de siste 3 månedene av svangerskapet. Til barn og gravide etter avtale med lege. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.  Ibux ® gel (ibuprofen). Til voksne og barn over 12 år: Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter ved forstuing eller forstrekning. Skal ikke brukes ved overfølsomhet for ibuprofen, acetylsalisylsyre eller andre smertestillende eller febernedsettende midler. Skal ikke brukes på slimhinner, i øyne eller på skadet hud.  Ved langvarig feber eller smerte bør lege kontaktes. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 23.03.2022 Karo Pharma AS I NO-IBUX-2022-03-19