Muskelsmerter

Det er ikke uvanlig å oppleve muskelsmerter fra tid til annen, og ved riktige grep kan de ofte både lindres og behandles.

Smertene kan skyldes både psykiske og fysiske faktorer.

Psykisk stress kan bl.a. føre til at musklene strammer seg og blir mer følsomme for smerter. Nakkesmerter er et typisk eksempel på dette. Ved psykiske påkjenninger, eller ved stress og belastninger i hverdagen, er det vanlig at vi strammer musklene i nakken og heiser skuldrene. En stadig gjentagelse av dette vil etter hvert føre til en irritasjon i musklene og de blir støle og ømme. Dette er det samme som man kan kjenne andre steder på kroppen ved overbelastning av muskelgrupper, men ved smerter i nakkemuskler er det ikke like lett å se sammenhengen med overbelastning, som f.eks. ved stølhet etter en lang løpetur.

Løpe- og styrketrening vil være typiske eksempler på fysiske årsaker til overbelastning. Fall og mindre skader som strekk eller forstuing er andre eksempler. Tilpasset styrke- og kondisjonstrening kan ofte forebygge muskelsmerter og er et viktig tiltak. Heldigvis går mange muskelplager over i løpet av noen få dager, og i korte perioder kan også reseptfrie smertestillende brukes for lindre de verste plagene. Det er viktig å merke seg at ved sterke, utbredte eller langvarige muskelsmerter, skal man rådføre seg med lege for å avklare årsaken og finne riktig behandling.

Ulike typer muskelsmerter

Muskelsmerter kan oppstå av ulike årsaker, og kan være kortvarige eller langvarige. Muskelsmerter kan være plagsomme og medføre begrensninger i hverdagen, i tillegg til at det kan føre til ytterligere langsiktige plager, og kroniske smerter. Ved langvarige og kroniske plager skal lege alltid kontaktes.

Referanser:

Ibux® kapsler/tabletter (ibuprofen). Reseptfritt legemiddel. Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som muskel og leddsmerter, hodepine, menstruasjonssmerter og tannpine. Febernedsettende f.eks ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Det er ulike legemiddelformer og styrker tilgjengelig for Ibux, tilpasset ulike behov og aldersgrupper. Skal ikke brukes av personer med magesår, eller dersom acetylsalisylsyre, ibuprofen eller andre smertestillende og febernedsettende legemidler har forårsaket astma eller allergiske reaksjoner. Skal ikke brukes av gravide i de siste 3 månedene av svangerskapet. Til barn og gravide etter avtale med lege. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.  Ibux ® gel (ibuprofen). Til voksne og barn over 12 år: Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter ved forstuing eller forstrekning. Skal ikke brukes ved overfølsomhet for ibuprofen, acetylsalisylsyre eller andre smertestillende eller febernedsettende midler. Skal ikke brukes på slimhinner, i øyne eller på skadet hud.  Ved langvarig feber eller smerte bør lege kontaktes. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 23.03.2022 Karo Pharma AS I NO-IBUX-2022-03-19