Smerter

Om smerter

Smerteopplevelsen avhenger ikke bare av den smerteutløsende årsak, altså den faktiske eller potensielle vevsødeleggelse, men også av egenskaper ved personen som oppfatter smerten. Smerteopplevelsen er et resultat av det som utløser smerten, psykiske faktorer, sosiale faktorer, tidligere opplevelser og eksistensielle faktorer. Smerte er alltid subjektiv, det er personen selv som vet om noe gjør vondt eller ikke.

Behandling

Det er ikke alltid så enkelt å vite hvordan man skal behandle ulike typer smerter. Det er viktig å finne den rette behandlingen for smerten du opplever; om det er fysikalsk behandling, trening eller behandling med et smertestillende legemiddel som er best egnet. Dette vil avhenge av hva smerten skyldes. Kontakt legen din eller apoteket for å avklare hva som er best i ditt tilfelle.

Dersom det beste alternativet for deg er behandling med legemidler finnes det flere alternativer:

Systemisk behandling:

Dette er tabletter som inneholder virkestoffet ibuprofen som du kan ta for å lindre smerten. Disse kan brukes av voksne og barn over 20 kg (6 år) til korttidsbehandling av milde til moderate smerter, som f.eks. hodepine, menstruasjonssmerter, tannpine, muskelsmerter og leddsmerter, og ved feber, f.eks. ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes.

Lokal behandling:

Du har også muligheten for å lindre smerten med lokal behandling med Ibux gel som skal smøres inn i huden der du har vondt. Gelen inneholder virkestoffet ibuprofen og virker smertestillende og betennelsesdempende, noe som trolig skyldes at dannelsen av smertefremkallende stoffer (prostaglandiner) hemmes.

Gelen som heter Ibux gel med mentol inneholder i tillegg hjelpestoffet levomentol, som gir en kjølende følelse på huden som også kan kjennes smertelindrende.

Gelen brukes til voksne og barn over 12 år som korttidsbehandling av milde til moderate smerter ved forstuing eller forstrekning.

Kontakt lege hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre etter 7 dager.

Dersom smertene ikke gir seg, eller er stadig tilbakevendende, bør du henvende deg til din fastlege for oppfølging og veiledning.

Ulike typer smerter

Det finnes mange ulike typer og årsaker til smerte. Nedenfor vil du kunne lese om noen av smertetypene og de vanligste årsakene til smerten.

Smerte er et symptom som følge av reell eller potensiell sykdom, og kan deles inn i nociseptive, nevropatiske, psykogene og idiopatiske smerter.

Nociseptiv smerte er smerte som oppstår i forbindelse med skade eller truende skade, mens nevropatisk smerte er smerte som oppstår på grunn av skade i nerver eller hjernen. Psykogen smerte er smerte som har psykiske årsaker, og idiopatisk smerte er smerte hvor årsaken er ukjent. Det kan være vanskelig å selv identifisere hvor smerten kommer fra, men med en god beskrivelse av smerten kan en lege hjelpe med å finne årsaken.

Smerte kan videre deles inn i to typer smerte som defineres ut fra bakgrunnen for smerten og smertens varighet.

Akutte smerter oppstår ved skade eller sykdom og er hensiktsmessige smerter som har til hensikt å beskytte oss mot ytterligere skade som for eksempel ved kutt, brudd, sår eller slag. Akutte smerter kan ofte kreve utredning og behandling og smertene forsvinner ofte raskt når skaden er helet eller sykdommen behandlet.

Kroniske smerter er smerter som varer over lengre tid og som typisk ses i forbindelse med vevsskader i bevegelsesapparatet, f.eks. slitasjegikt eller etter skulder-, kne- eller ryggoperasjoner og andre operasjoner.

Les om ulike typer smerter her:

Referanser

Kjøp Ibux® her:

Ibux® kapsler/tabletter (ibuprofen). Reseptfritt legemiddel. Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som muskel og leddsmerter, hodepine, menstruasjonssmerter og tannpine. Febernedsettende f.eks ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Det er ulike legemiddelformer og styrker tilgjengelig for Ibux, tilpasset ulike behov og aldersgrupper. Skal ikke brukes av personer med magesår, eller dersom acetylsalisylsyre, ibuprofen eller andre smertestillende og febernedsettende legemidler har forårsaket astma eller allergiske reaksjoner. Skal ikke brukes av gravide i de siste 3 månedene av svangerskapet. Til barn og gravide etter avtale med lege. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.  Ibux ® gel (ibuprofen). Til voksne og barn over 12 år: Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter ved forstuing eller forstrekning. Skal ikke brukes ved overfølsomhet for ibuprofen, acetylsalisylsyre eller andre smertestillende eller febernedsettende midler. Skal ikke brukes på slimhinner, i øyne eller på skadet hud.  Ved langvarig feber eller smerte bør lege kontaktes. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 23.03.2022 Karo Pharma AS I NO-IBUX-2022-03-19