Produktbeskrivelse

Ibux gel er en smertelindrende og betennelsesdempende gel som brukes til lokal behandling av milde til moderate smerter ved forstuing og forstrekning. Ibux gel har dobbel virkning ved at den både lindrer smerten og demper betennelsen, selve årsaken til smerten. Gelen smøres direkte på det smertefulle området, og det aktive virkestoffet trenger ned i huden der smerten oppleves. Ibux gel finnes både i tuber à 50 g og 100 g.

Hjelper mot:

Ibux gel er et reseptfritt legemiddel. Ibux gel inneholder virkestoffet ibuprofen, og brukes ved milde til moderate smerter i forbindelse med forstuing eller forstrekning.

Beredningsform

Gel

Kan brukes av

Voksne og barn over 12 år

Dosering

Gelen smøres på det smertefulle eller betente området inntil 3 ganger daglig. Mengde gel tilpasses slik at det smertefulle området dekkes, men bør ikke overstige 15 g pr. dag (tilsv. ca. 30 cm gelstrek).

 

Forsiktighetsregler

Ibux® 50 mg/g gel

Ibux® gel med mentol (ibuprofen). Reseptfritt legemiddel. Voksne og barn over 12 år: Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter ved forstuing eller forstrekning.  Skal ikke brukes på slimhinner, i øyne eller på skadet hud. Skal ikke brukes ved overfølsomhet for ibuprofen, mentol, acetylsalisylsyre eller andre betennelsesdempende midler. Skal ikke brukes av gravide i de siste 3 månedene av svangerskapet. Rådfør deg med lege før bruk dersom du er gravid eller ammer. Ved langvarig smerte bør lege kontaktes. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

Kjøp Ibux® her:

Ibux® kapsler/tabletter (ibuprofen). Reseptfritt legemiddel. Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som muskel og leddsmerter, hodepine, menstruasjonssmerter og tannpine. Febernedsettende f.eks ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Det er ulike legemiddelformer og styrker tilgjengelig for Ibux, tilpasset ulike behov og aldersgrupper. Skal ikke brukes av personer med magesår, eller dersom acetylsalisylsyre, ibuprofen eller andre smertestillende og febernedsettende legemidler har forårsaket astma eller allergiske reaksjoner. Skal ikke brukes av gravide i de siste 3 månedene av svangerskapet. Til barn og gravide etter avtale med lege. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.  Ibux ® gel (ibuprofen). Til voksne og barn over 12 år: Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter ved forstuing eller forstrekning. Skal ikke brukes ved overfølsomhet for ibuprofen, acetylsalisylsyre eller andre smertestillende eller febernedsettende midler. Skal ikke brukes på slimhinner, i øyne eller på skadet hud.  Ved langvarig feber eller smerte bør lege kontaktes. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 23.03.2022 Karo Pharma AS I NO-IBUX-2022-03-19