Feber

Feber er ikke sykdom i seg selv, men kroppens reaksjon på en større eller mindre infeksjon. Her er vanlige symptomer og tegn på feber, og hvordan disse kan lindres.

Normal kroppstemperatur ligger omkring 37 grader om morgenen. Det er når temperaturen stiger over 38 grader at vi sier at vi har fått feber.

Tegn på feber

Typiske tegn som ledsages av feber:

  • Å fryse
  • Svettetokter
  • Muskelverk
  • Slapphet/trang til sove
  • Tørrhetsfølelse på huden
  • Hodepine

Feber innebærer som regel en veksling mellom det å fryse og det å ha svettetokter på grunn av større endringer i kroppstemperaturen. Når temperaturen går opp, fryser du og når temperaturen går ned, får du svettetokter. Slike endringer i kroppstemperatur kan også føre til at du føler deg slapp, øm på huden og får muskelverk.

Årsaker til feber

Feber er en av kroppens mange reaksjoner på en infeksjon, og stimulerer immunforsvaret til å bekjempe virus og bakterier. Økt temperatur på mellom 38 og 40 grader anses derfor som en nødvendig og nyttig reaksjon når kroppen utsettes for en infeksjonssykdom.

Måling av feber

Feber bør som regel måles med et digitalt termometer i endetarmen, da måling andre steder, som eksempelvis under armen, kan bli upresis. Den korrekte definisjonen på feber er en temperatur på over 38 grader målt i endetarmen. Dersom feberen likevel må måles andre steder, gjelder følgende:

  • Målt i munnen ligger temperaturen ca. 0,5 grader under temperatur målt i endetarmen
  • Målt i armhulen ligger temperaturen ca. 0,6 grader under temperatur målt i endetarmen

Behandling av feber

Feber kan behandles med febernedsettende legemidler ved behov. Det vil ikke korte ned sykdomsforløpet, men bidra til å lindre symptomene. Utover dette er det best å la immunforsvaret gjøre jobben sin, men dersom du har 39 grader i feber i mer enn tre dager, eller feberen din eller til ditt barn går over 40 grader, må du ta kontakt med lege.

Kjøp Ibux® her:

Referanser:

Ibux® kapsler/tabletter (ibuprofen). Reseptfritt legemiddel. Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter som muskel og leddsmerter, hodepine, menstruasjonssmerter og tannpine. Febernedsettende f.eks ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Det er ulike legemiddelformer og styrker tilgjengelig for Ibux, tilpasset ulike behov og aldersgrupper. Skal ikke brukes av personer med magesår, eller dersom acetylsalisylsyre, ibuprofen eller andre smertestillende og febernedsettende legemidler har forårsaket astma eller allergiske reaksjoner. Skal ikke brukes av gravide i de siste 3 månedene av svangerskapet. Til barn og gravide etter avtale med lege. Kontakt lege etter 3 dager med feber og 5 dager med smerter hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.  Ibux ® gel (ibuprofen). Til voksne og barn over 12 år: Til korttidsbehandling av milde til moderate smerter ved forstuing eller forstrekning. Skal ikke brukes ved overfølsomhet for ibuprofen, acetylsalisylsyre eller andre smertestillende eller febernedsettende midler. Skal ikke brukes på slimhinner, i øyne eller på skadet hud.  Ved langvarig feber eller smerte bør lege kontaktes. Les pakningsvedlegget nøye før bruk. 23.03.2022 Karo Pharma AS I NO-IBUX-2022-03-19